TUNTIEN SISÄLLÖT

Tarinatanssi

Tarinatanssissa yhdistyvät tarina ja tanssi, jotka yhdistettynä musiikkiin saavat aikaan kokonaisvaltaisen elämyksen. Ajatuksena on tarjota lapselle tilaisuus sukeltaa hetkeksi tarinan maailmaan ja samalla päästää oma luovuus valloilleen. 

Tarina toimii virittäjänä niin tunnin suunnittelulle, tunnin kululle kuin lasten spontaanille ilmaisulle. Tunnin alussa kuunneltua tarinaa elävöitetään liikkuen ja tanssien yhdessä muiden kanssa. Tarinan ja sen kuvien synnyttämiä tunteita ja mielikuvia päästään ilmaisemaan liikkeen avulla. Tarinan hahmoihin, tunnelmaan ja maailmaan samaistuminen yhdessä teemaan sopivan musiikin kanssa helpottavat lasta oman liikkeen tuottamisessa. Rekvisiitan avulla kokemus luetusta saadaan yhä kokonaisvaltaisemmaksi. 

Lapset saavat tunnilla rohkaisua omaan keholliseen ilmaisuunsa monin eri tavoin ja yhdessä tekemällä. Kukin lapsi eläytyy tarinaan ja työstää sitä omalla tavallaan, mikä rikastuttaa entisestään yhteistä kokemusta.

Tarinatanssin tunti sisältää vaihtelevaa nopeatempoista (erilaiset hypyt, juoksut, nopea tanssi/liike), kevyempää hidastempoista (erilaiset liikkumistavat, paikallaan pysyvät liikkeet, eri kehonosien liike) sekä rauhallista toimintaa, joten liikunnan perustaidotkin saavat monipuolista harjoitusta. Tarinan kokemista syventää vielä lyhyt piirtely-, väritys- tai askarteluhetki tunnin päätteeksi. 

Tarinatanssissa luodaan taiteellisia elämyksiä ja tuotoksia niin kotiinviemisiksi kuin oman kasvun eväiksi!Luova tanssi

Luova tanssi on liikkeellistä ilmaisua, jossa käytetään luovasti koko kehoa.   

Tunneilla kokeillaan erilaisia tapoja liikkua ja kehitetään omaa tanssillista ilmaisua erilaisilla luovilla ja improvisaatioon perustuvilla harjoitteilla. Jokaisella on mahdollisuus heittäytyä omaan tanssiin ja löytää omia uusia liikkeitä. Samalla tutustutaan omaan kehoon ja sen liikkumismahdollisuuksiin.

Oman liikkkeen luomisessa inspiraation lähteenä toimivat useinmiten musiikki ja oma mielikuvitus, apuna käytetään myös mm. tarinaa tai rekvisiittaa. 

Tunneilla pääsee nauttimaan tanssin ja liikkumisen ilosta sekä vapauden tunteesta yhdessä muiden tanssijoiden kanssa. 


Lapsijooga


Lapsijoogassa harjoitellaan lapsen keholle sopivia jooga-asentoja ja -liikkeitä paneutumatta kuitenkaan joogan syvempään filosofiaan. 

Kokonaisvaltaiset liikkuvuutta ja tasapainoa kehittävät harjoitukset lisäävät omaa kehonhallintaa ja -tuntemusta. Joogalla haetaan myös mielen rauhoittamista sekä kehon rentouttamista. Joogatunnilla keskittymistä harjoitetaan erilaisilla läsnäolo-, rentoutus- ja mielikuvaharjoituksilla. Myös pienet hengitysharjoitukset kuuluvat lapsijoogaan. Keskittyneen tekemisen vastapainoksi tunteihin sisältyy myös yhteisiä aktiivisempia, leikinomaisia osioita.

Harjoitukset tehdään pääosin joogamatolla. Tunneille pukeudutaan joustaviin vaatteisiin, jalat jätetään paljaaksi. 

Ohjaajana toimiva Tiina osallistuu parhaillaan Hatha-joogaan perustuvaan Kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan koulutukseen. Joogatuntien ohjaaminen on osa hänen pätevöitymistään lapsijoogaohjaajaksi. Joogaa hän on aiemmin pitänyt eri lapsiryhmille muun toiminnan ohessa (esim. tanssi- ja liikuntatunneilla, iltapäivä- ja välituntikerhoissa).